Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Reklama

Dzi­ałal­ność Bab­skiej Sile­sii daje Two­jej fir­mie możli­wość dotar­cia do sze­rok­iego grona potenc­jal­nych klien­tów poprzez różné formy reklamy.

Pro­mocja na por­talu Bab​skaSile​sia​.pl

– prezen­tacja firmy w zakładce FIRMY DLA CIEBIE

– ban­ner główny (720x120px)

– ban­ner boczny (250x180px)

– artykuł sponsorowany

– orga­ni­za­cja konkursów

Pro­mocja na ofic­jal­nym pro­filu Bab­skiej Sile­sii na Facebook’u – liczba fanów blisko 700 osób (stan na 30.11.2012)

Pro­mocja poprzez wydarzenia orga­ni­zowane przez Bab­ską Sile­się i Bab­skie Bielsko

Do tej pory zespół por­tali Bab­ska sile­sia i Bab­skie Biel­sko zor­ga­ni­zował m.in.:

  • Trzy edy­cja Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko (Druga, najwięk­sza do tej pory, bo aż czterod­niowa edy­cja Fes­ti­walu zgro­madz­iła ok. 1500 osób. W pozostałych wzięło udział po kilka­set osób.)
  • Dwie edy­cje akcji społecznej dla rodzin: Mamo, Tato! Spędź ze mną czas! (W obu edy­c­jach łącznie wzięło udział ok. 7000 osób)
  • Bab­ski Fes­ti­wal Wizerunku
  • Bab­skie Biel­sko w ciąży
  • Bab­skie Euro

Pro­mocja poprzez cyk­liczny newslet­ter – baza ok. 3000 adresów mailowych, konkretna grupa docelowa.

Możli­wość pro­mocji również na Podbeskidziu, dzięki dzi­ałal­ności por­talu Bab​skieBiel​sko​.pl

Stworzymy pakiet reklam­owy dos­tosowany do potrzeb Two­jej firmy!

Skon­tak­tuj się z nami:

Mail: redakcja@​babskasilesia.​pl

Tele­fon: 881 215 360

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.