Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Bo Śląskie to…”, czyli Obiek­ty­wnie Śląskie kole­jny raz

Rozpoczął się kole­jny, piąty już konkurs z cyklu „Obiek­ty­wnie Śląskie”, który trwa pod nazwą “Bo śląskie, to…” Prace należy zgłaszać do 15 wrześ­nia 2014 roku. Jubileuszowa edy­cja konkursu ma wyróżnić najlep­sze fotore­por­taże i filmy o Śląsku. Celem konkursu jest zaprezen­towanie w obiek­ty­wie, w ciekawy i ory­gi­nalny sposób, śląskiej kul­tury, trady­cji, różnorod­ności wartości, a także tego, co dopiero pow­staje i inspiruje mieszkańców województwa.

Hasło „Bo śląskie, to…” w formie otwartej uczest­nicy będą mogli dookreślić tem­aty­cznie swoimi pra­cami w formie fotore­por­tażu składa­jącego się z od 3 – 7 zdjęć, lub/​i fotokastu (nowość tegorocznej edy­cji — łącze­nie prezen­tacji zdjęć z filmem i muzyką) oraz krótkiego filmu (maks. 2 min.).

Jurorzy tej edy­cji to Lech Majew­ski (reżyser fil­mowy i teatralny, pis­arz, poeta i malarz), Adam Sikora (oper­a­tor fil­mowy, reżyser, fotograf, malarz), Jacek Joost­berens (grafik, dr hab. sztuki, adi­unkt w Kat­e­drze Sztuk Pięknych i Użytkowych Wydzi­ału Architek­tury Politech­niki Śląskiej), Antoni Cygan (rek­tor Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach). Trady­cyjnie zostanie przyz­nana również nagroda pub­liczności, którą otrzyma fotore­por­taż, fotokast lub film z najwyższą liczbą „kliknięć”.

Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.