Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

8. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Artys­tów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach

Do 27 lipca 2014 roku potrwa ósma odsłona Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Artys­tów Ulicy „Ulicznicy”, która rozpoczęła się w ubiegłym tygod­niu. To od sied­miu lat najwięk­sza impreza artysty­czna w Gli­wicach, która już na stałe wpisała się w bogaty wach­larz propozy­cji kul­tur­al­nych tego miasta. Fes­ti­wal rokrocznie łączy w sobie kilka­dziesiąt wydarzeń: kon­certów, spek­takli, hap­pen­ingów, imprez fotograficznych i pro­jekcji filmowych.

Zaczy­na­jąc od czwartkowych pro­jekcji kina ulicznego na Rynku, przez Objaz­dowe Kino Osied­lowe, week­endowe kon­certy – od jazzu, przez etno, folk, klasykę aż do hip-​hopu i muzyki elek­tron­icznej; od popisów breakdance’owców, żonglerów i artys­tów fireshow po wid­owiska teatrów ulicznych. Pod gołym niebem, w samym środku miasta, bez biletów – na godz­inę, na dwa kwad­ranse – to okazja do chwili zapom­nienia, spon­tan­icznej zabawy z artys­tami zarówno znanymi, jak i tymi, na których przy innej okazji ciężko byłoby trafić.

To, w lat­ach ubiegłych, Maciej Maleńczuk pier­wszy raz od dwudzi­estu lat gra­jący „na ulicy”, to Kuba Sienkiewicz, Robert Kasprzycki, Sambor Dudz­iński, śmietanka pol­skiego folku – Orkies­tra św. Mikołaja, Żywiołak, Transkapela, Kapela Brodów, Kwartet Jorgi, Gadająca Tykwa, Yerba Mater, L’ombelico del Mondo, to fran­cuska Com­panie Yo Bithume, czeskie Cankisou,Kumbalu, Lesní zvěř, słowacki Lon­gi­tal. To kon­certy reg­gae na zaim­prow­iz­owanej plaży, pokazy kabaretów, hap­peningi, pro­jekcje fil­mowe – całość uwieńc­zona wid­owiskami teatrów ulicznych.

To, co roku, otwarte warsz­taty żongler­skie i fireshow, prowad­zone przez zapros­zone gwiazdy świa­towej żonglerki, na kilka dni sku­pi­a­jące w Gli­wicach kuglarzy z całej Pol­ski, zmieni­a­jące Park Chopina, Lot­nisko czy Rynek w jar­mark pełen kolorowych, nietuzinkowych postaci. To Uliczne Bitwy Fotograficzne z takimi ikon­ami pol­skiej fotografii, jak Tomasz Tomaszewski czy Witold Krassowski; Photowalk, warsz­taty fotograficzne, Uliczne Atelier.

Szczegółowe infor­ma­cje odnośnie trwa­jącego Fes­ti­walu i jego pro­gramu możemy znaleźć tu: ulicznicy​.pl .Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.