Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Baw­iły się w kon­wencji pin-​up!

Ubiegły miesiąc upłynął niek­tórym spośród nas pod znakiem… pin-​up! Ten wyrazisty styl był tem­atem prze­wod­nim imprezy dedykowanej kobi­etom, która odbyła się w katow­ickim Klu­bie Life w ramach cyklu Eve Ladies Event. Bab­ska Sile­sia patronowała temu wydarzeniu!

Uczest­niczki mogły wziąć udział w spec­jal­nej sesji zdję­ciowej, do której przy­go­towali je spec­jal­iści z zakresu wiz­ażu i fryzur. Pin-​up to styl, który charak­teryzuje się wyrazis­toś­cią, lekką nutą retro i dużą dawką kobiecej kok­i­eterii. Teraz w „pin-​up girls” mogły wcielić się wszys­tkie panie, które zde­cy­dowały się na zabawę w katow­ickim Klu­bie Life. Jakie były efekty tych meta­mor­foz? Zobacz­cie same!

Eve Ladies Event to doskon­ała okazja na obudze­nie uśpi­onej codzi­en­noś­cią kobiecości. Bądźmy drapieżné, sek­sowne, ale i klasy­czne. Nie siedźmy w domu, już czas na zabawę! — zachę­cają orga­ni­za­torki cyklu.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.