Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Lubisz podróżować i fotografować? Ten konkurs jest dla ciebie!

Gminny Ośrodek Kul­tury w Suszcu zaprasza na Ogólnopol­ski Konkurs Fotografii Podróżniczej i Turysty­cznej pt. „Moje podróże małe i duże”. Ter­min nadsyła­nia prac mija 30 wrześ­nia 2014 roku.

Konkurs ma charak­ter otwarty i mogą wziąć w nim udział pasjonaci fotografii, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z uczest­ników może nadesłać maksy­mal­nie 3 zdję­cia, przed­staw­ia­jące zabytki lub kra­jo­brazy, które zau­roczyły uczest­nika pod­czas waka­cyjnych podróży. Do zdoby­cia są cenne nagrody, także pieniężné. Wybrane prace zostaną wys­taw­ione w GOK w Suszcu, a następ­nie odbędzie się ich wys­tawa objaz­dowa po Polsce.

Wszelkie infor­ma­cje oraz reg­u­lamin można znaleźć TU.

Dominika TwardzikDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.