Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Porce­lana – doskon­ały pomysł na prezent

Urodziny, imieniny czy ślub – to ide­alne okazje, by obdarować bliskie nam osoby pięknymi prezen­tami. Wielu z nas zas­tanawia się nad tym, jaki przed­miot spełni ich oczeki­wa­nia. Z jed­nej strony zależy nam na tym, by był to prezent ele­gancki i sty­lowy oraz wpisu­jący się w gusta naszych zna­jomych czy rodziny. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy, aby podarunek był również prak­ty­czny oraz służył przez długie lata. Znakomitą propozy­cją na ładny, a zarazem funkcjon­alny prezent jest porcelana.

Jej wybór zależy od okoliczności. Jeśli okazja, z powodu której kupu­jemy prezent jest mniejszej wagi np. urodziny czy imieniny obchodzi nasz przy­ja­ciel czy kolega z pracy – postawmy na zakup kolorowego kubka czy niewielkiego zestawu do picia kawy lub herbaty. Taki niezobow­iązu­jący podarunek nie wiąże się z dużymi kosz­tami, a przed­mioty te przy­dadzą się w każdym domu, więc nie ma obawy, że prezent będzie nietrafiony.

Jeżeli zaś szukamy prezentu z okazji ślubu członków naszej najbliższej rodziny lub innej, poważnej uroczys­tości, wyma­ga­jącej więk­szego zaan­gażowa­nia finan­sowego z naszej strony – wybierzmy zastawę stołową lub ser­wis kawowy. Obdarowane tymi pięknymi przed­mio­tami osoby z pewnoś­cią docenią nasz gest, a gus­towna porce­lana ozdobi stół pod­czas niejed­nego spotka­nia rodzin­nego, w którym również i nam zapewne przyjdzie wziąć udział.

Gdzie na zakupy?

Wszys­tkie osoby, które przeko­nane są do zakupu porce­lany jako prezentu dla najbliższych, zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z oferty sklepu Witek’s. Zna­jdziemy tam zarówno propozy­cje na małe upominki, jak i prawdzi­wie bogate zestawy.

Zwraca­ją­cym uwagę na kolorowe i modne detale, z pewnoś­cią spodobają się dostępne w asorty­men­cie sklepu fil­iżanki, kubki oraz pozostałe artykuły pochodzące z kolekcji: Choco­late, La Bou­tique, Lavende, Spring But­ter­flies czy Rose. Ich zaletą jest to, iż można je kupować na sztuki.

Zaś dla tych, chcą­cych zakupić całe, wieloele­men­towe zestawy sklep Witek’s przy­go­tował bogatą kolekcję ser­wisów obi­ad­owych i kawowych. Zróżni­cow­ane pod wzglę­dem kolorysty­cznym oraz cenowym zestawy, z pewnoś­cią zad­owolą gusta osób o najbardziej rozbu­dowanych oczeki­wa­ni­ach. Dostępne są tam kolekcje wpisu­jące się w najnowsze trendy oraz te o pon­ad­cza­sowym desig­nie. Zarówno bogato zdo­bione, jak i skromne. Wszys­tko w trosce o to, by spełnić wyma­gania każdego Klienta. 

Witek’s – wyposaże­nie dla domu i restauracji

Zachę­camy do samodziel­nego przeko­na­nia się o tym, jak sze­roki jest asorty­ment firmy Witek’s. W tym celu wystar­czy odwiedzić stronę inter­ne­tową, dostępną pod adresem porce­lana — witeks​.pl. Oprócz porce­lany, Witek’s zapew­nia również pozostałe artykuły wyposaże­nia domu i restau­racji. Do naby­cia jest także szkło bezbar­wne i kolorowe, krysz­tały, obrusy, sztućce, wyposaże­nie kuchenne, lampy, żyran­dole oraz szereg artykułów deko­ra­cyjnych, w tym zegary, kwiaty, lus­tra, a do tego nieduże zestawy upominkowe oraz wiele innych, przy­dat­nych przed­miotów, nada­ją­cych wnętr­zom niepow­tarzal­nego charakteru.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.