Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Trwa Art Naïf Fes­ti­wal w kli­ma­cie Bałkanów

Wys­tawy, warsz­taty dla dzieci i dorosłych, pokazy fil­mowe i Art­Jar­mark na rynku w NIkiszowcu to tylko niek­tóre spośród atrakcji w ramach śląskiego Art Naïf Fes­ti­walu, który potrwa do końca wakacji 2014 roku. Będzie można zobaczyć między innymi prace artys­tów z Nikaragui, Aus­tralii, Stanów Zjed­noc­zonych, Haiti, Tan­zanii oraz kra­jów europe­js­kich. Moty­wem prze­wod­nim Fes­ti­walu tym razem jest sztuka Bałkanów, a szczegól­nie Ser­bii i Chorwacji.

Jak zwykle najwięk­szą część wys­tawy tworzą obrazy malarzy z całego świata, a każdego roku przy­bywa też uczest­ników z Pol­ski. Dzięki współpracy z muzeami śląskiego regionu, na wys­tawie zostaną także pokazane prace lokalnych malarzy pokazu­jące śląskie pejzaże, cza­sami doku­men­tu­jące świat, którego już nie ma. Jak zwykle przy­go­towano również ekspozy­cję rzeźby.

Jed­nak Art Naïf Fes­ti­wal to nie tylko malarstwo. Będą miały miejsce warsz­taty atysty­czne dla dzieci, Fes­ti­wal Filmów Afrykańs­kich (Afrykam­era), kon­certy, warsz­taty gry na instru­men­tach, Art Jar­mark na rynku w Nikiszowcu, a także liczne konkursy.

Pełny pro­gram Fes­ti­walu można znaleźć na art​naiffesti​wal​.pl . Wszys­tkie wydarzenia w ramach Fes­ti­walu są bezpłatne.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.