Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Gryzą i kąsają. Jak sobie z nimi radzić?

W cza­sie wakacji chcemy miło spędzać czas na łonie natury, cieszyć się słońcem i pięknymi leśnymi kra­jo­brazami. W takich miejs­cach jed­nak niestety często możemy zostać ukąszeni przez owady lub węże. Ugryzienia są nie tylko bolesne, ale w skra­jnych przy­pad­kach mogą spowodować nawet śmierć lub infekcję groźną chorobą. Jak postępować w przy­padku pokąsa­nia? Jak do niego nie dopuścić?

Ukąsze­nie różni się od ukłu­cia tym, że polega ono na prz­er­wa­niu tkanki łącznej skóry i ma niereg­u­larny ksz­tałt. Ukłu­cie nato­mi­ast powoduje zauważalny cen­tralny punkt, przez który owad wprowadził toksyny do krwioo­biegu, bardzo często wywołu­jąc tym samym reakcje aler­giczne. Osoby uczu­lone powinny zawsze mieć przy sobie lekarstwa lub adren­a­l­inę, którą można w prosty sposób podać, często ratu­jąc sobie życie. Jeśli nie wiemy, że jesteśmy alergikami, a wys­tąpiły u nas takie objawy jak duszności, mdłości, zawroty głowy, puch­nię­cie twarzy lub miejsca ukłu­cia, musimy niezwłocznie zadz­wonić po pogo­towie. Nie udzie­le­nie pomocy lekarskiej może doprowadzić do śmierci.

Fot. afzelius.plJadąc na wypoczynek powin­niśmy mieć przy sobie środek odstrasza­jący owady, a także pod­sta­wową apteczkę, w której zna­jdzie się ban­daż, plas­try, woda do prze­my­cia rany. Jeśli podleci do nas niebez­pieczny owad, nie należy wykony­wać gwał­townych ruchów i odga­niać go, ponieważ może to doprowadzić do jego reakcji obron­nej i ataku. Owady często lecą do słod­kiego jedzenia i napo­jów, musimy więc bardzo uważać, żeby nie połknąć pszc­zoły lub osy pod­czas jedzenia i picia na zewnątrz.

Wybier­a­jąc się na leśną wędrówkę, pamię­ta­jmy też o kleszczach. Ubierzmy się w odpowiedni sposób, nakryjmy głowę, zasłońmy jak najwięk­szą powierzch­nię ciała, zas­to­su­jmy preparat prze­ciw kleszc­zom, który zmniejszy ryzyko ataku. Po każdym powro­cie z lasu lub jeziora dokład­nie się ogląd­ni­jmy, sprawdźmy, czy nie mamy na ciele niepros­zonego goś­cia. Kiedy kleszcz wbije się w skórę, nie wolno go smarować żadnym tłuszczem, bo uwal­nia on wtedy toksyny. Jeśli kleszcz nie wbił się za głęboko, możemy go samodziel­nie wyciągnąć pęsetą. W innym przy­padku będzie potrzebna pomoc lekarska.

W przy­padku węży należy prze­myć mniejsze ukąszenia wodą, zas­tosować wilgo­tne okłady, żeby zni­welować obrzęk oraz uczu­cie dyskom­fortu, unieru­chomić ugryziony obszar i trzy­mać go na linii niższej niż linia serca. No i oczy­wiś­cie skon­tak­tować się z lekarzem.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.