Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Taniec nie zna granic, czyli let­nie warsztaty

Do końca lipca 2014 roku trwają zapisy do piątej edy­cji warsz­tatów „Taniec nie zna granic” w ramach pro­jektu „Let­nie spotkanie z tańcem”. Doty­chczas, w ciągu czterech edy­cji fes­ti­walu, utwor­zono 26 grup dedykowanych różnym rodza­jom tańca, dla 570 uczestników.

Z roku na rok warsz­taty cieszą się coraz więk­szym zain­tere­sowaniem. Pro­jekt zakłada real­iza­cję miesięcznych warsz­tatów, odby­wa­ją­cych się w sierp­niu. W tegorocznej edy­cji przy­go­towane zostały następu­jące zaję­cia: salsa w parach, dis­co­fox, bachata, latino solo, sexy dance, zumba, taniec brzucha, video clip, mod­ern jazz oraz taniec nowoczesny dla dzieci. Zaję­cia odby­wają się raz w tygod­niu w szkole tańca Movi­mento (ul. Sze­roka 26, Żory).

Finałem pro­jektu będzie wielki finał - fiesta, czyli wid­owisko taneczne, będące uko­ronowaniem miesięcznych warsz­tatów. Fiesta to święto tańca obe­j­mu­jące kon­cert, sal­sotekę oraz ani­macje i pokazy taneczne.

Koszt udzi­ału wynosi 35 zł, ilość miejsc jest ogranic­zona. Rejes­tracja trwa przez cały lip­iec pod adresem: biuro_​taniecnieznagranic@​onet.​com.​pl

Szczegółowe infor­ma­cje dostępne są TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.